Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

15:22
5995 5d36
i  c h u j.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
15:22
to zabawne, że słowa mogą podlegać tak różnym interpretacjom.
— breaking bad
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

August 19 2019

20:24
W mojej głowie pojawiało się wiele wizji naszego rozstania, ale nigdy nie spodziewałem się, że stracę Cię na zawsze, przez taką głupotę...
Reposted fromsoftboi softboi
20:12
Wszystko było wspaniale, bo przecież u każdego „wspaniale” wygląda mniej więcej tak samo.
A potem wszystko zaczęło się pieprzyć, co jest dużo ciekawsze, bo u każdego wszystko zaczyna się pieprzyć odrobinę inaczej.
— Żulczyk, Instytut
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
20:10
3021 5a37 500
Reposted fromsoftboi softboi
20:09
3028 0b22 500
Reposted fromhare hare
20:07
3162 924b 500
Reposted fromvongoogen vongoogen
20:04
3274 790d 500
#cynicznyromantyzm
Reposted fromnonperfect nonperfect
20:03
3473 a7c8
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
20:03
3481 f966 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
20:03
3508 e147 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

March 31 2019

16:38
9615 785c
Reposted frommoglismywszystko moglismywszystko
16:37
Wszystko słyszysz, a nie mówię nic
Niby szept, a czuję krzyk
Niby zgoda, ale garda
Kłamiesz, a to niby prawda
Chcesz pogadać, a nie mówisz wprost, no o co cho?
Kręcisz wciąż, nie odpowiadasz, a stało się coś, dajesz w kość
Rozmawiamy, czy pierdolimy o niczym?
Słuchanie moglibyśmy oboje poćwiczyć
Łapiemy się za słowa i to straszne
Ostra ofensywa, ciężkie akcje
Potem żeby wytłumaczyć mamy parcie
Chcieliśmy dobrze - jak zawsze

March 28 2019

12:03
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi
12:01
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
Reposted frometernaljourney eternaljourney
12:00

znikałeś

ja czekałam

zniknęłam

ty zapomniałeś

— (via gosadgirlposts)
Reposted fromkostuchna kostuchna
11:59
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna
11:57
Na­dal zaj­mu­jesz 90% mo­jego mózgu. Po­zos­tałe 10% zaj­mują myśli o tym, że po­win­nam przes­tać o To­bie myśleć.
— Izohelia
Reposted fromstercum stercum
11:57
Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— Marek Hłasko
Reposted fromstercum stercum
11:57
Przez pół nocy wpatrywałem się w sufit i zastanawiałem się, czy zdołam przejść resztę życia, nie całując Twoich ust.
— Gail McHugh
Reposted fromstercum stercum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl