Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

13:22
1783 565b 500
deprost
Reposted fromlooque looque

January 12 2018

23:05
Więc kimże w końcu jesteś?
– Jam częścią tej siły,
która wiecznie zła pragnąc,
wiecznie dobro czyni.
— Johann Wolfgang von Goethe, Faust
Reposted fromepicenegod epicenegod
23:02
To właśnie najdelikatniejsze, najprostsze muśnięcie robi największe wrażenie. 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia
22:46

Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu. 

— Vincent van Gogh
22:17
Po każdym zamkniętym rozdziale trzeba postawić kropkę. Ja nigdy nie domykam drzwi, dlatego mam taki pierdolnik i chaos w życiu.
— "Serca granice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
17:55
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura
17:19
17:15
2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
16:40
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee
16:39
Uwielbiam przesiadywać do późna. Czuję wtedy znacznie mocniej, że żyję. Przez resztę dnia nie słyszę tak wyraźnie głosu, który mówi w mojej głowie, a emocje przepełniające mnie nocą nie znoszą chyba światła dziennego.
— Valerie Zenatti
Reposted fromkarna karna
16:38
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain
16:37
Jeżeli On nie jest dla mnie, to kto jest?
— no kto?
Reposted frombesideyou besideyou
16:35
5124 6119
Reposted fromframbuesa frambuesa
16:35
6637 89cc 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
16:33
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
16:21
"Zawsze bowiem było to dla mnie coś całkiem niezrozumiałego, gdy się ktoś we mnie zaplątał."
— Franz Kafka, Listy do Mileny
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
16:14
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje.
— I don't know
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou
16:00
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
07:55
Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek?
— Pezet/Noon- Re-Fleksje

January 09 2018

13:27
Rozpadające się iluzje boleśnie ranią.
— Anthony de Mello
Reposted frometer eter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl