Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

14:34
8638 005a
Reposted frombenus benus
14:33
8718 5ab3 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney

August 20 2018

17:42
4988 0565 500
Reposted fromZircon Zircon

August 18 2018

09:53
O zgrozo. W ile jeszcze życiowych błędów wpakuję się z uśmiechem na ustach i przeświadczeniem w głowie "trudno, żyje się raz"?
— "Od duszy strony"
09:45
9350 8d56 500
Reposted fromMuppet Muppet viajointskurwysyn jointskurwysyn
09:42
09:41
09:40
6540 6a3f 500
09:37
2461 1b18
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
09:32
Tak, to ja próbuję zbiec
Czy to ty dogonisz mnie?
Pozwól mi ulotnić się, ulotnić
Chcę tylko ulotnić się, ulotnić
09:28
Od wielu, wielu lat mam wyjebane na ciebie
Więc po co piszesz mi: "Nie wiem"
Numer telefonu wywołuje zimny pot
Numer telefonu jak tajemniczy kod
Mam co robić i mam z kim
Nie burz równagi mi
Bo mam złe wspomnienia
To miał być zamknięty temat
A ty łamiesz zasady gry

August 17 2018

12:05
Reposted fromnosmile nosmile
12:04
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— Before Sunset
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
10:12
2254 4dba
Tomasz Mann
Reposted fromrol rol
10:11
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz
10:10
8145 f4db 500
Reposted fromrol rol
10:09
8557 277f 500
Reposted fromrol rol
10:06
4795 3734 500
Tak bardzo.
Reposted fromPatiszon Patiszon
10:04
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromrol rol
10:01
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl