Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

16:38
9615 785c
Reposted frommoglismywszystko moglismywszystko
16:37
Wszystko słyszysz, a nie mówię nic
Niby szept, a czuję krzyk
Niby zgoda, ale garda
Kłamiesz, a to niby prawda
Chcesz pogadać, a nie mówisz wprost, no o co cho?
Kręcisz wciąż, nie odpowiadasz, a stało się coś, dajesz w kość
Rozmawiamy, czy pierdolimy o niczym?
Słuchanie moglibyśmy oboje poćwiczyć
Łapiemy się za słowa i to straszne
Ostra ofensywa, ciężkie akcje
Potem żeby wytłumaczyć mamy parcie
Chcieliśmy dobrze - jak zawsze

March 28 2019

12:03
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi
12:01
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
Reposted frometernaljourney eternaljourney
12:00

znikałeś

ja czekałam

zniknęłam

ty zapomniałeś

— (via gosadgirlposts)
Reposted fromkostuchna kostuchna
11:59
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna
11:57
Na­dal zaj­mu­jesz 90% mo­jego mózgu. Po­zos­tałe 10% zaj­mują myśli o tym, że po­win­nam przes­tać o To­bie myśleć.
— Izohelia
Reposted fromstercum stercum
11:57
Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— Marek Hłasko
Reposted fromstercum stercum
11:57
Przez pół nocy wpatrywałem się w sufit i zastanawiałem się, czy zdołam przejść resztę życia, nie całując Twoich ust.
— Gail McHugh
Reposted fromstercum stercum
11:51
„Bowiem słuszność ma filozof, który mówi, że granica między szczęściem a melancholią nie grubsza jest aniżeli ostrze noża”. 
— Virginia Woolf
Reposted fromagatiszka agatiszka
11:50
Patrzę w lustro, ale wzrok jest obcy 
Nie rozumiem, może ciągle śnię? 
Widzę siebie, ale to nie moje oczy 
Patrzą na mnie, ale znają mnie 
I mówią mi, kim jestem 
I to nie to, co wiem o sobie 
Ale ufam im 

February 17 2019

21:29
8428 ec86 500
Tak właśnie
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
21:28
Czy pamiętasz, kiedy każde nasze spotkanie było świętem?
Reposted fromkrn krn
21:28
8442 ef4d 500
Reposted fromyannim yannim

November 07 2018

21:04
Tylko mi powiedz
Że na pewno to nie sen
Mama mówiła mi
Że czasem warto sprawdzić
17:51
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll

November 06 2018

18:19
0197 d55d
Reposted fromsavatage savatage
18:17
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan
18:17
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan
18:14
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć.
— Lem
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl